Rekenen & Wiskunde

Goed rekenonderwijs vraagt om een effectief aanbod voor alle leerlingen. Het fundament wordt gelegd in de groepen 1 en 2. Het juiste rekenbeleid van de school legt de basis voor kwalitatief rekenonderwijs.

Bouwstenen voor effectief rekenonderwijs zijn:
een goed aanbod voor alle leerlingen
omgaan met verschillen tussen leerlingen (differentiatie)
tijdige signalering van zwakke en sterke rekenaars
doelgericht werken (kennis van doorgaande leerlijnen en hoge verwachtingen)
realiseren van voldoende leertijd en instructietijd
systematisch evalueren van de resultaten (monitoren)
effectieve rekeninstructies

Rekenonderwijs dat staat als een huis? Wij helpen je daar graag bij met advies- en begeleidingstrajecten en cursussen.

Blog

 ‘Vooraf toetsen’ en/of ‘Blokvoorbereiding’ bij rekenen-wiskundeonderwijs? Yvonne van der Eerden, Senior Onderwijsadviseur & Expert Rekenen & Wiskunde

Advies & begeleiding

Hier vind je voorbeelden van advies- en begeleidingstrajecten rond rekenen en wiskunde. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op jouw behoefte. Heb je een ander vraagstuk? Wij gaan graag met je in gesprek! Neem contact op met Yvonne van der Eerden.

Beter met rekenen

Voor een succesvolle schoolloopbaan is goed leren rekenen een basisvoorwaarde. Het is belangrijk dat de leerkracht alle didactische vaardigheden in huis heeft om alle leerlingen goed te leren rekenen.

Heb je de ambitie om jullie rekenonderwijs naar een hoger niveau te tillen? Wil je met zoveel mogelijk leerlingen referentieniveau 1S bereiken? Ga dan met jouw team aan de slag!

Leren werken met de methode Rekenwonders

Rekenwonders is een rekenmethode met een andere aanpak. De methode is een vertaling en bewerking van de methode die in Singapore op alle scholen wordt gebruikt. Rekenwonders hanteert een didactiek die afwijkt van de gangbare, realistische rekenmethoden.

Tijdens dit implementatietraject leer je werken met de strategieën en modellen van Rekenwonders.

Lesson Study: cyclisch teamleren binnen rekenonderwijs

Lesson Study is een gestructureerde, integrale methode om te werken aan de professionalisering van leerkrachten in rekenonderwijs. Met Lesson Study werken leerkrachten intensief samen. Zij geven en ontvangen gerichte feedback. Op een cyclische manier versterken zij hun gezamenlijke vaardigheden die bijdragen aan de verhoging van de leeropbrengsten van de leerlingen.

In dit traject leer je werken volgens de methode Lesson Study.

Zwakke rekenaars in de bovenbouw

In de bovenbouw van het basisonderwijs zijn er kinderen die niet mee kunnen komen in het reguliere rekenaanbod. Het tempo is te hoog of de rekenstof te ingewikkeld.

In dit traject leer je het leerstofaanbod voor deze kinderen concretiseren.

Rekenen met het hoogbegaafde kind

(Hoog)begaafde leerlingen zijn snel van begrip en kunnen grote denkstappen maken. Deze leerlingen hebben vaak behoefte aan extra uitdaging in de rekenles.

In dit traject leer je aanbod samenstellen volgens de denkniveaus van de Taxonomie van Bloom.

Cursussen

Meer informatie?