Onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen

Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Om dit mogelijk te maken, kunnen ouders en scholen van het primair en voortgezet onderwijs de hulp inroepen van een van onze Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Samen met school, ouders en kind wordt op maat meegedacht om onderwijs te kunnen bieden dat past bij de situatie. Wij werken samen met de stichting OZL, het landelijk netwerk Ziezon en ondersteunen KlasseContact.

“Ik voel me eigenlijk wel een normaal kindje. Maar dan met iets andere dingen.”

 

Lisa is 8 jaar oud en gaat naar groep 6 van de basisschool. Lisa heeft de ziekte van Kawasaki en IHH (verhoogde hersendruk).

Ze gaat naar school, ze wil zo normaal mogelijk doen, maar ze moet leren haar grenzen aan te geven. Haar ouders en de meester helpen haar daarbij en samen besluiten ze wanneer ze wel en niet naar school gaat.

Onze Consulent OZL Meike Oostermeijer heeft samen met Lisa, haar ouders en school gekeken naar de beste oplossing om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen volgen.

 

Zorgplicht school

De school is verantwoordelijk voor alle zorgleerlingen, dus ook voor zieke leerlingen (zorgplicht passend onderwijs). Als een leerling ziek wordt of als een zieke leerling aangemeld wordt op school, zal school na moeten gaan wat zij zelf kan doen om de onderwijsondersteuning aan deze leerling te verzorgen. Voor ernstig of langdurig zieke kinderen kan school de externe deskundigheid inroepen van de voorziening ‘Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen’. Onze consulenten helpen scholen en ouders op weg en adviseren over een onderwijs- of ondersteuningsplan op maat voor de zieke leerling.

Criteria voor onderwijsondersteuning

 • Leerling is in de leerplichtige leeftijd.
 • Vanwege langdurige/acute ernstige ziekte of ongeval fysiek niet/beperkt in staat naar school te komen.
 • Verzuim naar verwachting langer dan 3 weken.
 • Er is sprake van een gediagnosticeerd ziektebeeld en daarbij passende behandeling door een arts.
 • School is door ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de ziekte.
 • Leerling staat ingeschreven bij een school binnen ons werkgebied.

Begeleiding & advies Consulenten OZL

 • Contact tussen school, ziekenhuis, leerling en ouders.
 • Voorlichting en advies aan scholen.
 • Begeleiding van de zieke leerling thuis, in het ziekenhuis en op school.
 • Lessen organiseren, thuis of in het ziekenhuis.
 • Plan van aanpak maken samen met school en ouders.
 • Afstemming en samenwerking met ketenpartners (ambulant begeleiders, jeugdartsen, leerplichtambtenaren).
 • Inzet van communicatiemiddelen (laptop, tablet, smartphone).
 • Aanvraag indienen voor KlasseContact van KPN.

Ons werkgebied

Onze Consulenten verzorgen onderwijsondersteuning in de volgende gemeenten: Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heemskerk, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Velsen. Leerlingen kunnen telefonisch of per mail worden aangemeld bij onze Coördinator OZL Inge Schelvis.

Zit uw gemeente er niet bij? Kijk dan op ziezon.nl voor een Consulent bij u in de buurt.

Werkwijze & financiering

Leerlingen kunnen telefonisch of per mail worden aangemeld bij onze Coördinator OZL Inge Schelvis door school, ouders (in overleg met school), (school)arts, pedagogisch medewerker van het ziekenhuis of leerplichtambtenaar.

De begeleiding is tijdelijk (12 weken) en kosteloos. Wij bieden geen thuisonderwijs, maar het betreft een samenwerking met alle betrokken partijen. Inge beoordeelt of school en leerling in aanmerking komen voor begeleiding. De Consulent die de begeleiding zal gaan doen, maakt een afspraak met ouders, leerling en school.

Tips

onderwijs-dat-past.nl – informatie voor kinderen over naar school gaan met een chronische aandoening en video’s van leeftijdsgenoten.

→ Websites van Ouderverenigingen en patiëntenorganisaties

→ Ziezon, Landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs met diverse ziektebeeld brochures ‘Een zieke leerling met…’

→ Klassecontact – gezamenlijk initiatief KPN en onze branchevereniging EDventure, waarmee zieke kinderen thuis of vanuit ziekenhuis in contact blijven met klasgenoten en school.

Arrangementen voor zieke leerlingen PO & VO

 

In eerste instantie helpt onze Consulent OZL de school op weg bij het bieden van passend onderwijs aan de zieke leerling.

Als er meer nodig is, kan de school een aanvraag indienen voor een arrangement bij het samenwerkingsverband. Via dit arrangement kan de zieke leerling gedurende een langere periode ondersteuning op maat krijgen.

Meer informatie?