Opbrengst
Een duurzaam cyclisch ontwikkelplan met activiteitenkalender.

Voor wie?
Besturen en directies

Opbrengst
Een duurzaam cyclisch ontwikkelplan met activiteitenkalender.

Voor wie?
Besturen en directies

Afgewogen school- en jaarplan maken

Wilt u op een planmatige wijze werken aan uw schoolplan, jaarverslag en jaarplan met het accent op kwaliteit voor de komende jaren?

Bij dit traject vertaalt u de inhoud van het schoolplan naar een ontwikkelplan, een jaarplan en een activiteitenkalender. Het resultaat is een concreet document waarin u de kwaliteit en ontwikkeling borgt.

Meer informatie?