Opbrengst
Het vergroten van het leesplezier en leesbegrip van de kinderen.

Voor wie?
Schoolteams

Opbrengst
Het vergroten van het leesplezier en leesbegrip van de kinderen.

Voor wie?
Schoolteams

Als je ’t begrijpt is lezen leuk

Kinderen die bij het lezen niet weten wat de bedoeling is, vinden begrijpend lezen moeilijk.

Wie het anders aanpakt, kan het plezier in lezen hervinden. Daarnaast zullen ook de resultaten drastisch verbeteren.

In de ontwikkeling van technisch lezen naar begrijpend lezen speelt de leerkracht een belangrijke rol. Het gaat om:
voorkennis ophalen
je afvragen of je begrijpt wat je leest
verbanden in de tekst ontdekken
voordoen (modelen)
gezamenlijk oefenen

Hiermee wordt een houding ontwikkeld waardoor kinderen willen begrijpen wat ze lezen. Als kinderen écht gaan lezen omdat teksten hen boeien, begrijpen ze meer en lezen ze beter.

Meer informatie?