Opbrengst
Onderwijsondersteuning op maat voor zieke leerlingen voor een langere periode.

Voor wie?
Scholen PO en VO, samenwerkingsverbanden

Opbrengst
Onderwijsondersteuning op maat voor zieke leerlingen voor een langere periode.

Voor wie?
Scholen PO en VO, samenwerkingsverbanden

Arrangementen voor zieke leerlingen

Sem heeft darmproblemen. Hij krijgt pijnmedicatie en eens in de 3 dagen een laxeerspoeling. Sem is zeer vermoeid en kan zich slecht concentreren. Als gevolg hiervan gaat hij verminderd naar school. Sem wil graag over naar HAVO 3. Het maken van planningen en leerstof verwerken onder begeleiding helpen hem om overzicht te houden en zo zijn doel te bereiken.

Als een leerling langdurig of chronisch ziek is, heeft dat invloed op zijn dagelijks leven en schoolcarrière. Misschien kan hij/zij een hele schooldag niet volhouden. Door pijn of vermoeidheid kan de leerling de aandacht niet (lang genoeg) bij het huiswerk houden. Door afwezigheid mist hij/zij lessen, maar ook het contact met klasgenoten. De leerling heeft vaak iets extra’s nodig. Dat kunnen onze Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) bieden via een arrangement van het samenwerkingsverband (SWV).

Ons arrangement biedt ondersteuning op maat voor een langere periode

Het samenwerkingsverband is een belangrijke partner binnen de zorgstructuur rondom de school. In eerste instantie helpt de Consulent OZL de school op weg bij het bieden van passend onderwijs aan de zieke leerling. Als er meer nodig is, kan de school een aanvraag indienen voor een arrangement bij het samenwerkingsverband. Via dit arrangement kan de zieke leerling gedurende een langere periode ondersteuning op maat krijgen.

Schema aanvragen arrangementen

Onze Consulenten OZL geven vanuit hun expertise invulling aan het arrangement; structureel en met kennis van ziektebeelden en de consequenties daarvan voor het onderwijs. Zij werken samen met school, samenwerkingsverband, leerling en ouders/verzorgers. In een overeenkomst wordt vastgelegd hoe de toegekende gelden van het arrangement besteed worden.

Meer informatie?