Opbrengst
Het vormgeven aan passend onderwijs voor asielzoekerskinderen en nieuwkomers.

Voor wie?
Leerkrachten, schoolteams, schoolbesturen en gemeenten

Opbrengst
Het vormgeven aan passend onderwijs voor asielzoekerskinderen en nieuwkomers.

Voor wie?
Leerkrachten, schoolteams, schoolbesturen en gemeenten

Asielzoekerskinderen in het basisonderwijs

Kinderen van asielzoekers, die pas zijn aangekomen in Nederland, hebben nog onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om zonder problemen in het basisonderwijs te starten. Deze nieuwkomers profiteren het meest van een start in een centrale opvangklas. In gemeenten zonder centrale opvang komen asielzoekerskinderen in het reguliere basisonderwijs terecht.

Het begeleiden van deze leerlingen vraagt specifieke deskundigheid van de leerkrachten. Wij bieden advies en begeleiding op het gebied van de (eerste) opvang en ondersteuning van anderstalige leerlingen in het basisonderwijs en de kinderopvang.

Wij ondersteunen en adviseren bij:
advies over het inrichten van een centrale opvang
opvang op school
financiering
onderwijsprogramma
leerlingenzorg
scholing en begeleiding van leerkrachten

De toepassing binnen de eigen praktijk staat centraal.

Meer informatie?