Opbrengst
Je verwerft kennis en vaardigheden voor het ontwikkelen, beschrijven en uitvoeren van het beredeneerd aanbod binnen de thema’s.

Voor wie?
Leerkrachten groep 1-2, intern begeleiders.

Opbrengst
Je verwerft kennis en vaardigheden voor het ontwikkelen, beschrijven en uitvoeren van het beredeneerd aanbod binnen de thema’s.

Voor wie?
Leerkrachten groep 1-2, intern begeleiders.

Beredeneerd thematisch aanbod in groep 1-2

Het werken met thema’s in de onderbouw vraagt om een beredeneerd aanbod. Dit zijn betekenisvolle activiteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen.

In dit traject leer je hoe je een beredeneerd aanbod ontwikkelt, beschrijft en uitvoert.

 We gaan in op:
de kwaliteit van het aanbod
de keuze en het ontwerpen van thema’s
doelen en leerlijnen
spel en de begeleiding van spelactiviteiten
ontwikkeling van (jonge) kinderen
differentiatie
cyclus: ontwerpen en plannen, uitvoeren en evalueren

Meer informatie?