Opbrengst
Leren werken met de methode BLIKSEM.

Voor wie?
Schoolteams

Opbrengst
Leren werken met de methode BLIKSEM.

Voor wie?
Schoolteams

BLIKSEM: een motiverende aanpak voor begrijpend lezen

De methode BLIKSEM (Begrijpend Lees Instructie Kan Strategisch en Motiverend) is een aanpak om begrijpend lezen vanuit leesplezier vorm te geven. De methode werkt met speciaal geselecteerde kinderboeken en zet in op het modelen (hardop voordenken).

Om maximaal te profiteren van de voordelen van de nieuwe methode is een invoeringstraject ontwikkeld. Begeleiding bij de eerste jaren van de invoering kan de opbrengst van een methode enorm vergroten.

Wij gaan in op:
het organisatiemodel van de methode
leerkrachtvaardigheden
modelen
de didactiek
de 9 leesstrategieën van BLIKSEM
toepassen van de 9 leesstrategieën binnen andere lessen

Het leesplezier is uitgangspunt van de methode BLIKSEM en sluit goed aan bij de VNL-aanpak.

Wij zijn gecertificeerd voor het invoeren van de methode BLIKSEM.

 

Strategieën

 

BLIKSEM hanteert een beperkt aantal strategieën die worden geoefend in betekenisvolle situaties.

De strategieën worden door de leerkracht hardop denkend voorgedaan tijdens het voorlezen van een goed, speciaal geselecteerd kinderboek.

Hierna oefenen de leerlingen de voorgedane strategie tijdens het stillezen in hun eigen boek of passen die toe bij de zaakvakken.

Modelen & studerend lezen

 

Door voorbeeldgedrag en instructie van de leerkracht zal de leerling de strategieën zelf effectief toepassen. Om de BLIKSEM-aanpak goed te kunnen uitvoeren, leert de leerkracht eerst de techniek van het ‘modelen’. Deze training is onderdeel van BLIKSEM.

BLIKSEM besteedt ook aandacht aan studerend lezen. De hoofdgedachte vinden, samenvattingen en schema’s maken, het achterhalen van onbekende woorden en verbanden leggen komen aan bod.

Meer informatie?