Opbrengst
Bouw! op de juiste wijze invoeren zodat leerlingen er 100% van kunnen profiteren.

Voor wie?
Leerkrachten groep 2, 3 en 4, intern begeleiders, leescoördinatoren en directies

Opbrengst
Bouw! op de juiste wijze invoeren zodat leerlingen er 100% van kunnen profiteren.

Voor wie?
Leerkrachten groep 2, 3 en 4, intern begeleiders, leescoördinatoren en directies

Bouw! goed invoeren. Wij helpen mee!

Basisschool De Boemerang heeft ervoor gekozen niet meer af te wachten totdat leesachterstanden zijn ontstaan en dan pas te starten met remediëren. De Boemerang gebruikt Bouw!:

Het resultaat is verbluffend. Het aantal kinderen met leesproblemen is gedaald. Het plezier in lezen is toegenomen en het aantal dyslexieverklaringen is verminderd.


Bouw! ook op jullie school? 

helpt leesproblemen voorkomen
ontlast leerkrachten en geeft kinderen individuele begeleiding
is onafhankelijk naast andere leesmethodes te gebruiken
zorgt voor 60% minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie

Wij zijn dé Bouw!-expert en geven advies en ondersteuning bij de invoering van Bouw! Wij hebben een partnerovereenkomst met Lexima.

 

Het invoeringstraject
Dit traject bestaat uit een intake, tussen- en eindevaluatie. We kunnen ook teamvoorlichting geven en tutortrainingen verzorgen.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
visie en beleid van de school op het lees- en spellingonderwijs
signaleren en selecteren van risicoleerlingen
praktische organisatie
deskundigheid en communicatie