Opbrengst
Extra begeleiding en ondersteuning bij de ontwikkeling van peuters en kleuters.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1-2, intern begeleiders, VVE-coördinatoren

Opbrengst
Extra begeleiding en ondersteuning bij de ontwikkeling van peuters en kleuters.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1-2, intern begeleiders, VVE-coördinatoren

Consulenten Jonge Risicokinderen

Het jonge kind ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Soms lijkt het of kinderen onvoldoende profiteren van het aanbod en de spelactiviteiten in de peuter- of kleutergroep. Ze hebben behoefte aan extra begeleiding en ondersteuning.

De peuteropvang, school of ouders kunnen de hulp inschakelen van een consulent jonge risicokinderen. De consulent observeert het kind tijdens verschillende situaties in de groep zoals kring, speelwerktijd, buitenspel en vrij spel. Het doel is de ontwikkelings- of onderwijsbehoeften van het kind in kaart te brengen.

Samen met de pedagogisch medewerker/leerkracht en ouders maakt de consulent een plan van aanpak waarmee doelgericht aan de ontwikkeling van het kind wordt gewerkt. Na een afgesproken periode wordt het plan met de pedagogisch medewerker/leerkracht en de ouders geëvalueerd.

Onze consulenten jonge risicokinderen zijn:

Karin de Wit
→ Riet Tuink
→ Anneke Stolk

Meer informatie?