Opbrengst
U krijgt in één dag inzicht in de competenties en ontwikkelmogelijkheden van uw leerkracht(en).

Voor wie?
Schoolbesturen en directies

Opbrengst
U krijgt in één dag inzicht in de competenties en ontwikkelmogelijkheden van uw leerkracht(en).

Voor wie?
Schoolbesturen en directies

De Competentie Thermometer

De Competentie Thermometer is een methode in de vorm van een assessment om inzicht te krijgen in de vakbekwaamheid en ontwikkelingsmogelijkheden van een leerkracht. Via observaties in de klas, steekproeven en aanvullend psychometrisch onderzoek, krijgt u een objectief beeld van de mogelijkheden van de leerkracht. We maken in één dag een rapportage.

Leerkrachten brengen hun eigen competenties in beeld door het afnemen van een persoonlijkheidsvragenlijst, interessevragenlijst en een capaciteitentest.

Er wordt een 360 graden feedback vragenlijst afgenomen onder collega’s en leidinggevende.

Een observatie in de groep.

Een gestructureerd interview vindt plaats waarin gevraagd wordt naar de eigen ontwikkeling.

De assessor neemt gedurende de dag steekproeven door het dossier van de deelnemer te bekijken.

Meer informatie?