Opbrengst
Leren werken met de gesprekscyclus als uitgangspunt voor professionele ontwikkeling.

Voor wie?

Directies

Opbrengst
Leren werken met de gesprekscyclus als uitgangspunt voor professionele ontwikkeling.

Voor wie?

Directies

De gesprekscyclus als uitgangspunt voor ontwikkeling

De gesprekscyclus is een instrument waarmee de persoonlijke inzet en de competenties van de leerkracht optimaal worden afgestemd op de school. U bespreekt met de leerkrachten persoonlijke doelstellingen, ontwikkeling en uitdagingen aan de hand van competenties. U stemt af welke ondersteuning daarbij nodig is.

Binnen onze visie bestaat de gesprekscyclus uit onderstaande gesprekken:
het persoonlijk ontwikkelingsgesprek
het functioneringsgesprek
het beoordelingsgesprek

Een cyclus start met een persoonlijk ontwikkelingsgesprek waarin het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) wordt opgesteld of bijgesteld en eindigt met een beoordelingsgesprek. Met het functioneringsgesprek krijgt u zicht op het functioneren van de leerkrachten, de organisatie en uzelf. Zo wordt systematisch gewerkt aan kwaliteitsverbetering binnen de school.

Meer informatie?