Opbrengst
Je werkt aan een schoolomgeving waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt en leerlingen en leerkrachten op een positieve manier met elkaar omgaan.

Voor wie?
Schoolteams

Opbrengst
Je werkt aan een schoolomgeving waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt en leerlingen en leerkrachten op een positieve manier met elkaar omgaan.

Voor wie?
Schoolteams

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het programma leert kinderen op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. Leerlingen krijgen taken en verantwoordelijkheden. Zij lossen conflicten constructief op staan open voor verschillen tussen mensen. Je werkt aan een sociaal klimaat waarin leerlingen en leerkrachten prettig werken.

De lessen zijn in zes blokken onderverdeeld:
groepsvorming
conflicthantering
communicatie
gevoelens
verantwoordelijkheid
diversiteit

Na invoering constateren scholen dat het aantal conflicten afneemt, de sfeer verbetert en ruzies beter worden opgelost. Kinderen voelen zich veiliger.

Meer informatie?