Opbrengst
Een realistisch en duurzaam verbeterplan.

Voor wie?
Besturen en directies

Opbrengst
Een realistisch en duurzaam verbeterplan.

Voor wie?
Besturen en directies

Duurzame kwaliteitsontwikkeling met verbeterplan

Van negatieve data naar een kansrijke ontwikkeling. Binnen een kort tijdsbestek ontwikkelen we met u een verbeterplan met realistische doelen en een transparant tijdpad.

Bij de uitvoering van het verbeterplan is ondersteuning mogelijk op de 4 niveaus:

Bovenschools  alle gegevens op een rij om de dialoog met alle stakeholders aan te gaan.
School  een verbeterplan waaraan alle partijen zich hebben gecommitteerd.
Leerkracht  handelingsgericht werken in de klas.
Leerling  de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht en vertaald naar didactisch handelen.

Meer informatie?