Opbrengst
Je beschikt over een handelingsplan om anderstalige leerlingen goed te kunnen opvangen en begeleiden naar een zo hoog mogelijk taalniveau in de Nederlandse taal.

Voor wie?
Schoolteams of individuele leerkrachten

Opbrengst
Je beschikt over een handelingsplan om anderstalige leerlingen goed te kunnen opvangen en begeleiden naar een zo hoog mogelijk taalniveau in de Nederlandse taal.

Voor wie?
Schoolteams of individuele leerkrachten

Een anderstalige leerling in de klas

Elke school kan aanmeldingen krijgen van anderstalige leerlingen. Deze leerlingen komen uit verschillende (westerse- en niet-westerse) landen. Zij hebben gemeen dat zij de Nederlandse taal niet machtig zijn. Hoe zorg je als leerkracht voor goed onderwijs aan deze leerlingen?

In dit traject krijg je ondersteuning bij de inrichting van onderwijs in het Nederlands als tweede taal (NT2). Het opbouwen en uitbreiden van de woordenschat binnen betekenisvolle contexten staat centraal. Je krijgt concrete middelen en materialen aangereikt. Er is veel aandacht voor specifieke onderwijsvaardigheden.

Wij maken een plan op maat. Daarbij kijken we naar:
de fase van tweede taalontwikkeling van de leerling
de beschikbare leermiddelen voor de leerling
het inpassen van de begeleiding in de klas

Meer informatie?