Opbrengst
Je geeft vorm aan passend onderwijs voor excellente en hoogbegaafde leerlingen op bovenschools of regionaal niveau.

Voor wie?
Samenwerkingsverband passend onderwijs, schoolbesturen, gemeentes

Opbrengst
Je geeft vorm aan passend onderwijs voor excellente en hoogbegaafde leerlingen op bovenschools of regionaal niveau.

Voor wie?
Samenwerkingsverband passend onderwijs, schoolbesturen, gemeentes

Excellentie en hoogbegaafdheid bovenschools of regionaal op de kaart

Binnen BL!INK-UIT is ruime ervaring opgedaan met het begeleiden van (samenwerkende) schoolbesturen en gemeenten die op bestuurlijk (of bovenschools) niveau het onderwijs aan excellente en hoogbegaafde leerlingen wilden versterken.

Graag zetten wij onze ervaring en expertise in om je te helpen passend onderwijs aan excellente en hoogbegaafde kinderen professioneel en structureel vorm te geven.

Je kunt hierbij denken aan:
advisering en ondersteuning op gemeentelijk- of bestuursniveau
opstellen van een (meerjaren)projectplan
functie uitoefenen van projectleider / coördinator
ondersteunen bij het oprichten van bovenschoolse plusklassen
ondersteunen bij de inrichting van voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Heb je een ander vraagstuk? Wij helpen je graag! Neem contact op voor de mogelijkheden.

Meer informatie?