Opbrengst
De professionalisering van leerkrachten, intern begeleiders of schoolteams op het gebied van hoogbegaafdheid.

Voor wie?
Leerkrachten, intern begeleiders, schoolteams

Opbrengst
De professionalisering van leerkrachten, intern begeleiders of schoolteams op het gebied van hoogbegaafdheid.

Voor wie?
Leerkrachten, intern begeleiders, schoolteams

Advies & begeleiding op maat

Vanuit kenniscentrum BL!NK-UIT bieden wij maatwerk advies- en begeleidingstrajecten rond excellentie en hoogbegaafdheid.

Je kunt denken aan trajecten voor professionalisering en teamscholing rond:
het signaleren, begeleiden en creëren van een passend onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen (consultatie & diagnostiek)
het opstellen en borgen van schoolbeleid
de begeleiding en training op het gebied van onder andere verrijkende leermiddelen, oplossingsgerichte gesprekken met (hoog)begaafde kinderen, executieve functies en effectieve werk- en leerstrategieën, slimme kleuters
de begeleiding bij de implementatie van de signaliseringsprotocollen Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH), SIDI 3
de begeleiding bij de verrijkingsprogramma’s Levelwerk en Acadin
het opstarten van een plus- of verrijkingsgroep op jouw school

Wanneer je ons inschakelt voor de begeleiding van een leerling is altijd schriftelijke toestemming van de ouders nodig. Wij werken conform de beroepscodes psychologen en orthopedagogen van NIP en NVO.

Heb je een ander vraagstuk? Wij helpen je graag! Neem contact op voor de mogelijkheden.

Meer informatie?