Opbrengst
Je verwerft kennis en vaardigheden voor handelingsgerichte communicatie met ouders.

Voor wie?
Schoolteams, leerkrachten, intern begeleiders

Opbrengst
Je verwerft kennis en vaardigheden voor handelingsgerichte communicatie met ouders.

Voor wie?
Schoolteams, leerkrachten, intern begeleiders

Gesprekken met ouders: handelingsgericht communiceren

Een grote ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van leerlingen. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Daarnaast is ouderbetrokkenheid één van de speerpunten van handelingsgericht werken. Aan de basis van die ouderbetrokkenheid staat goede communicatie met ouders.

In dit traject werken we aan het verbeteren van gesprekken met ouders. Je krijgt informatie en verbetert jouw gesprekstechnieken. Daarbij maken we gebruik van beeldmateriaal.

In 5 bijeenkomsten komen de volgende vragen aan bod:
Hoe bouw je aan een goede relatie met ouders?
Welke attitude geeft een positief karakter aan het gesprek?
Hoe bouw je een goed gesprek op?
Welke interventies pas je op het juiste moment toe?
Hoe ga je om met onder andere overrompelend of veeleisend gedrag van ouders?
Hoe voer je gesprekken het meest efficiënt?

Meer informatie?