Opbrengst
Het pedagogisch klimaat verbetert door een gezonde sociale omgeving te creëren.

Voor wie?
Schoolteams

Opbrengst
Het pedagogisch klimaat verbetert door een gezonde sociale omgeving te creëren.

Voor wie?
Schoolteams

Goed gedrag kun je leren: Positive Behavior Support

Positive Behavior Support (PBS) is een programma voor het systematisch beheersen van gedrag. Met PBS creëer je een goed klimaat op school en versterk je gewenst gedrag binnen de groep en op individueel niveau. De samenwerking tussen ouders en school is van groot belang. Preventie is een kernbegrip. PBS gaat uit van drie pijlers:
respect
verantwoordelijkheid
veiligheid

Wij bieden een snelle en bondige versie van het programma. PBS fungeert als kapstok, waaraan bestaande en nieuwe gedragsmethodieken worden ophangen. Het vormt een aanvulling op iedere methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

De modules van dit traject

Module 1: PBS op onze school

 

 

 • Wat is helder, waar gaan we mee aan de gang?
 • Wat zijn onze verwachtingen?
 • Het risicopad naar antisociaal gedrag.
 • Wat werkt bij het handhaven van discipline?

Module 2: Opstellen en aanleren van gedragsverwachtingen op schoolniveau

 

 • Wat weten we over doelmatige gedragsregels?
 • Opstellen gedragsverwachtingen voor de algemene ruimtes.
 • Onderwijzen van goed gedrag op schoolniveau.
 • Actief en systematisch toezicht houden in de algemene ruimtes.
 • Verwijdering gebruiken.

Afbeelding

Module 3: Goed gedrag in de klas

 

 • Klassenorganisatie.
 • Ontwikkelen en onderwijzen van gewenst gedrag in de klas.
 • Preventief optreden.
 • Het gebruiken van positieve en corrigerende consequenties om gedragingen te veranderen.

Module 4: Goed gedrag van de individuele leerling

 

 • De escalatieketen.
 • De gedragsfunctieanalyse.
 • Het ontwikkelen van gedragsondersteunende plannen voor leerlingen met probleemgedrag.
 • Het lesprogramma aanpassen om probleemgedrag te voorkomen.

Afbeelding

Afbeelding

Module 5: Goed gedrag thuis, de samenwerking tussen school en thuis

 

 • Communicatiestrategieën voor leerkrachten.
 • Samenwerking met ouders.
 • Grenzen stellen.
 • Problemen oplossen.
 • Bouwen aan vertrouwen.

Meer informatie?