Opbrengst
Je verwerft inzicht in groepsprocessen en krijgt handreikingen voor het realiseren van een positief groepsklimaat.

Voor wie?
Schoolteams

Opbrengst
Je verwerft inzicht in groepsprocessen en krijgt handreikingen voor het realiseren van een positief groepsklimaat.

Voor wie?
Schoolteams

Grip op de groep: de preventieve aanpak

Elke groep heeft zijn eigen sfeer en kenmerken. Soms kunnen factoren het groepsproces nadelig beïnvloeden.

Met Grip op de groep werk je aan een positief groepsklimaat. Grip op de groep kan zowel preventief als curatief worden ingezet.

De preventieve aanpak richt zich op:
veiligheid
respect
positieve communicatie
samenwerken

Kijk ook bij Grip op de groep, de curatieve aanpak

Preventief werken met schoolteams

  • De start van het schooljaar: in alle klassen wordt ingezet op groepsvormende activiteiten.
  • Herfstevaluatie: rond de herfstvakantie worden alle groepen bestudeerd door middel van een evaluatie.
  • QuickScan: op 1 december, 1 maart en 1 mei vullen alle leerkrachten de QuickScan in. Hiermee wordt snel vastgesteld of groepen nog op de positieve lijn zitten.
  • Overdracht groepen: aan het eind van het schooljaar wordt de groep op basis van vastgestelde criteria overgedragen. De leerkrachten die de groep in het nieuwe jaar begeleiden, krijgen richtlijnen voor de eerste schoolweken.

Afbeelding

Meer informatie?