Opbrengst
Handvatten waarmee de leerkracht en de leerling direct aan de slag kunnen.

Voor wie?
Leerkrachten, intern begeleiders

Opbrengst
Handvatten waarmee de leerkracht en de leerling direct aan de slag kunnen.

Voor wie?
Leerkrachten, intern begeleiders

Handelingsgerichte gesprekken met de leerkracht

Handelingsgerichte gesprekken stellen de onderwijsbehoeften van het (hoog)begaafde kind en het handelen van de leerkracht in het middelpunt. Vragen die hierbij centraal staan zijn:
Wat vraagt dit kind van het onderwijs?
Hoe kan de leerkracht op deze behoeften inspringen?

De kansen en mogelijkheden van de leerling worden altijd gezocht in het kind zelf en in zijn of haar omgeving. Deze worden vertaald in concrete, handelingsgerichte adviezen voor de leerkracht. De doelstelling van de gesprekken is om handvatten te geven waarmee de leerkracht en de leerling direct aan de slag kunnen.

Meer informatie?