Opbrengst
Je kunt betekenisvolle spelsituaties ontwerpen en begeleiden. Hierdoor stimuleer je de ontwikkeling van kinderen systematisch en doelgericht.

Voor wie?
Leerkrachten groep 1-2, 2-3 en 3, bouwcoördinatoren

Opbrengst
Je kunt betekenisvolle spelsituaties ontwerpen en begeleiden. Hierdoor stimuleer je de ontwikkeling van kinderen systematisch en doelgericht.

Voor wie?
Leerkrachten groep 1-2, 2-3 en 3, bouwcoördinatoren

Hoge opbrengsten met rijke spelactiviteiten

Jonge kinderen krijgen vat op de wereld om hen heen door te spelen. Betekenisvol spel leidt tot hoge betrokkenheid en biedt optimale kansen tot leren.

Door vrije en begeleide spelsituaties op een doelgerichte manier vorm te geven, werk je aan hogere opbrengsten. Je vormt als leerkracht de spil en creëert een onderwijsaanbod dat past bij jonge kinderen.

Je maakt concrete plannen voor spelhoeken en begeleidingsactiviteiten in jouw eigen groep. Vervolgens voer je de plannen uit op jouw eigen school.

Aan de orde komt:
spelontwikkeling in relatie tot alle ontwikkelingslijnen
verschillende manieren van spelbegeleiding
inrichten van spelhoeken met een nieuwe blik
doelen van taal en rekenen verbinden aan spel van de kinderen
de cyclus opbrengstgericht werken met jonge kinderen

Meer informatie?