Opbrengst
U leert werken met audits als instrument voor kwaliteitsverbetering, zodat het kwaliteitsbeleid binnen uw organisatie gericht is op een constante verhoging en duurzame borging.

Voor wie?
Schoolbesturen, directies

Opbrengst
U leert werken met audits als instrument voor kwaliteitsverbetering, zodat het kwaliteitsbeleid binnen uw organisatie gericht is op een constante verhoging en duurzame borging.

Voor wie?
Schoolbesturen, directies

Integraal kwaliteitsbeleid: audit als kwaliteitsinstrument

Wilt u
zicht houden op de onderwijskwaliteit en deze blijvend verhogen?
samen optrekken: bestuur en directeuren?
van en met elkaar leren?
Rijnlands denkend een duurzaam kwaliteitsbeleid implementeren?

Dan kan het invoeren van audits iets voor uw organisatie zijn. Het is dé manier om de kwaliteit van uw onderwijs te monitoren.

Wat is een audit?

Een audit is een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd onderzoek naar het functioneren van uw school/scholen. Hierbij gebruiken we in ieder geval de 4 kwaliteitsgebieden van het waarderingskader:
onderwijsresultaten
ontwikkelingsproces
klimaat en veiligheid
kwaliteitszorg en ambitie

Sterk middel

Audits zijn een sterk middel om de onderwijskwaliteit te bevorderen. Schoolleiders voeren de audits bij elkaar op school uit en bespreken samen de bevindingen en kansen voor kwaliteitsverbetering. Zij leren van en met elkaar. Deze werkwijze sluit volledig aan bij het Rijnlands denken.

Ons programma biedt volop ruimte voor de eigen visie van school en bestuur. U maakt gebruik van bestaande formats met uw eigen auditvragen, de indicatoren van de inspectie of een combinatie hiervan. Uiteraard maken wij hierbij gebruik van het nieuwe waarderingskader.

Verhoging en borging

Door ‘opbrengstgericht’ met ‘onderwijskundig leiderschap’ te combineren, ontstaat er een duurzame kwaliteitsontwikkeling op alle niveaus binnen de organisatie. Resultaat: het kwaliteitsbeleid binnen uw organisatie is gericht op een constante verhoging en duurzame borging.

 

Audittraining

 

Tijdens de training (van 4 dagdelen) maken de deelnemers zich de vaardigheden eigen die nodig zijn voor de uitvoering van een succesvolle audit:

  • onderzoeks-
  • communicatie- en
  • observatievaardigheden

Daarnaast is er één training ‘on-the-job’ waarbij deelnemers onder supervisie van de trainers een audit afnemen bij elkaar op school.

Afbeelding

Opbrengsten

 

  • U leert werken met audits als instrument voor kwaliteitsverbetering, zodat het kwaliteitsbeleid binnen uw organisatie gericht is op een constante verhoging en duurzame borging.
  • Monitoren met vertrouwen: er is een auditprocedure op organisatieniveau, waarmee op alle niveaus van uw organisatie, met betrouwbare gegevens, de monitor-verantwoordelijkheid genomen kan worden.
  • De auditprocedure is in de kwaliteitscyclus opgenomen, waarbij de conclusies input geven op schoolniveau (het schoolplan) en op bestuursniveau (het strategisch beleidsplan).
  • Er is voor u een handboek op maat: een praktische handreiking waarmee de audits zijn opgenomen in de meerjaren kwaliteitscyclus.

Meer informatie?