Opbrengst
U leert planmatig werken aan verbeteractiviteiten en past de cirkel van Deming toe op uw kwaliteitsagenda en meerjarenbeleid.

Voor wie?
Besturen en directies

Opbrengst
U leert planmatig werken aan verbeteractiviteiten en past de cirkel van Deming toe op uw kwaliteitsagenda en meerjarenbeleid.

Voor wie?
Besturen en directies

Kwaliteitsagenda en meerjarenbeleid

In een kwaliteitsagenda legt u vast hoe u planmatig werkt aan verbeteractiviteiten op uw school. Met de cirkel van Deming beschrijft u de 4 stappen die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn:

Plan
Do
Study
Act

Het cyclische karakter verankert de kwaliteit in uw school en garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. Hiermee voldoet u aan een belangrijk kwaliteitsaspect; u maakt inzichtelijk hoe u planmatig aan verbeteractiviteiten en ambities werkt. Met meetbare doelen zijn de ontwikkelpunten transparant in beeld.

Afhankelijk van de beginsituatie en de ambities van de organisatie ontwikkelen we met elkaar een kwaliteitsagenda. Deze reikt verder dan een jaar- en schoolplan of het strategisch beleidsplan op bestuursniveau. Het duurzaam maken van uw successen is een onderdeel van de kwaliteitsagenda.

Meer informatie?