Opbrengst
Voldoen aan voorwaarden voor kwaliteitszorg met gebruik van aangeleverde informatie van scholen.

Voor wie?
Schoolbesturen, bovenschools managers

Opbrengst
Voldoen aan voorwaarden voor kwaliteitszorg met gebruik van aangeleverde informatie van scholen.

Voor wie?
Schoolbesturen, bovenschools managers

Kwaliteitsverbetering met opbrengstanalyse op bestuursniveau

Als bestuurder is het uw opdracht om te voldoen aan de voorwaarden voor kwaliteitszorg waardoor scholen kunnen excelleren. Rapportages van de opbrengsten en evaluaties van uw scholen worden ingezet als instrument voor verticale verantwoording. Tijdens dit traject bespreken we hoe binnen uw organisatie de trendanalyses van de scholen worden geïnterpreteerd en hoe u de juiste vragen stelt aan uw directeuren.

Samen met uw directeuren brengt u in kaart wat op bovenschools niveau nodig is.

Onderwerpen zijn:
personeelsbeleid
audits
professionalisering van intern begeleiders

Meer informatie?