Opbrengst
Met toets- en trendanalyses in kaart brengen welke interventies nodig zijn om de kwaliteit op alle niveaus te verbeteren.

Voor wie?
Directie, intern begeleiders en schoolteams

Opbrengst
Met toets- en trendanalyses in kaart brengen welke interventies nodig zijn om de kwaliteit op alle niveaus te verbeteren.

Voor wie?
Directie, intern begeleiders en schoolteams

Kwaliteitsverbetering met opbrengstanalyse op schoolniveau

Kwaliteitsverbetering begint met een goede analyse en interpretatie van toetsgegevens van uw school. Om de kwaliteit en opbrengsten van de school in beeld te krijgen wilt u op effectieve wijze relevante data verzamelen. De uitkomsten van uw leerlingvolgsysteem en de eindtoets vormen een rijke bron die u benut voor de schoolevaluatie.

Toetsgegevens analyseren en interpreteren.
Dwarsdoorsneden en trendanalyses van de groepen analyseren en interpreteren.
De juiste vragen stellen en uw conclusies vertalen in ontwikkelpunten.
Met behulp van toets- en trendanalyse in kaart brengen welke interventies de komende periode nodig zijn.
Opbrengstgerichte gesprekken voeren op school-, groeps- en leerlingniveau.

Zo kunt u de kwaliteit op alle niveaus verbeteren en gebruikmaken van de capaciteiten van uw team.

Meer informatie?