Opbrengst
Je voert op een succesvolle wijze Rekenwonders in.

Voor wie?
Schoolteam

Opbrengst
Je voert op een succesvolle wijze Rekenwonders in.

Voor wie?
Schoolteam

Leren werken met de methode Rekenwonders

Rekenwonders is een rekenmethode met een andere aanpak. De methode is een vertaling en bewerking van de methode die in Singapore op alle scholen wordt gebruikt. Rekenwonders hanteert een didactiek die afwijkt van de gangbare, realistische rekenmethoden.

Kenmerken zijn:
accent op getalbegrip
werken met het strookmodel
kinderen leren rekenopgaven visualiseren
kinderen leren probleemoplossend denken

Tijdens het implementatietraject leer je werken met de strategieën en modellen van Rekenwonders.

Meer informatie?