Opbrengst
Je versterkt op een cyclische manier de leerkrachtvaardigheden en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de leeropbrengsten van leerlingen.

Voor wie?
Schoolteam

Opbrengst
Je versterkt op een cyclische manier de leerkrachtvaardigheden en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de leeropbrengsten van leerlingen.

Voor wie?
Schoolteam

Lesson Study: cyclisch teamleren binnen rekenonderwijs

Lesson Study is een gestructureerde, integrale methode om te werken aan de professionalisering van leerkrachten in rekenonderwijs. Met Lesson Study werken leerkrachten intensief samen. Zij geven en ontvangen gerichte feedback. Op een cyclische manier versterken zij hun gezamenlijke vaardigheden die bijdragen aan de verhoging van de leeropbrengsten van de leerlingen.

De Lesson Study-groep bestaat uit een aantal leerkrachten, een vertegenwoordiger van de schoolleiding en de vakinhoudelijk onderwijsadviseur. Samen bespreken ze de gegeven les als onderzoeksmoment. We werken in deelteams (onder-, midden- en bovenbouw).

De cyclus van Lesson Study bestaat uit de volgende stappen:
doelstelling bepalen en ontwerpen van de les
uitvoering en observatie van de les
reflectie, nabespreking en bijstelling van de les
bijgestelde les uitvoeren, observeren en nabespreken
evaluatie, implementatie en borging van de werkwijze

Meer informatie?