Opbrengst
Een goede en verantwoorde keuze maken voor een nieuwe taal- of leesmethode.

Voor wie?
Leerkrachten van groep 3-8

Opbrengst
Een goede en verantwoorde keuze maken voor een nieuwe taal- of leesmethode.

Voor wie?
Leerkrachten van groep 3-8

Een nieuwe taal- of leesmethode kiezen

Je wilt snel en verantwoord een keuze maken voor een nieuwe taal- of leesmethode die past bij de school. Tijdens dit traject vergelijken we de methoden met door het team bepaalde selectiecriteria.

Het taalbeleidsplan van de school vormt het vertrekpunt. Er is aandacht voor referentieniveaus en opbrengstgericht werken.

Het keuzetraject is mogelijk voor taalmethoden en voor methoden voor aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen.
En het keuzetraject van een schrijfmethode is mogelijk.

Meer informatie?