Opbrengst
Leren werken met een professioneel instrument voor persoonlijke ontwikkeling.

Voor wie?
Besturen, directies, teams, intern begeleiders en (startende) leerkrachten

Opbrengst
Leren werken met een professioneel instrument voor persoonlijke ontwikkeling.

Voor wie?
Besturen, directies, teams, intern begeleiders en (startende) leerkrachten

Ontwikkeling bevorderen door intervisie

Intervisie is een van de krachtigste manieren om ontwikkeling te bevorderen. Door op gestructureerde wijze gebruik te maken van kennis en vaardigheden van medeprofessionals worden individuele vragen verkend en mogelijk van oplossingssuggesties voorzien.

We maken onder andere gebruik van:
Balint
krachtenveldanalyse
incidentmethode
tienstappenmethode
‘reflectingteam’-model

Intervisie bieden we ook schooloverstijgend aan.

Meer informatie?