Opbrengst
Het verbeteren van je taal- en interactievaardigheden in de dagelijkse praktijk. Je leert de vaardigheden bewust in te zetten en daarin keuzes te maken.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers, medewerkers peuterspeelzaal, VVE-getrainde medewerkers, BSO-medewerkers, gastouders

Opbrengst
Het verbeteren van je taal- en interactievaardigheden in de dagelijkse praktijk. Je leert de vaardigheden bewust in te zetten en daarin keuzes te maken.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers, medewerkers peuterspeelzaal, VVE-getrainde medewerkers, BSO-medewerkers, gastouders

Oog voor interactie

De pedagogisch medewerker en gastouder doen ertoe! De manier waarop jij met de kinderen in je groep omgaat, bepaalt of ze zich prettig en gezien voelen. Maken ze hun eigen keuzes, nemen ze initiatief en kunnen ze betrokken spelen? Jouw pedagogisch handelen is daarbij van essentieel belang.

Ik vind het inspirerend, want meteen na de eerste cursusdag ging ik al letten op mijn eigen handelen en die van ouders die kinderen kwamen brengen en ophalen.

Deze training is gebaseerd op de nieuwste editie van het e-book Interactievaardigheden van Anneke Strik en Jacqueline Schoemaker.

Tijdens de training krijgen taal- en interactievaardigheden op een praktische manier aandacht. We maken gebruik van filmmateriaal uit het e-book en van videocoaching met opnames die je zelf maakt.

Je leert met elkaar in gesprek gaan over je pedagogisch handelen aan de hand van deze opnames. Bovendien krijg je persoonlijke begeleiding in de vorm van individuele coaching. Het e-book biedt mogelijkheden tot het ontwerpen van eigen, interne trainingen.

 

Heel erg inspirerend en uitdagend. Jezelf te filmen en naar jezelf te kijken en hierop feedback te krijgen brengt je naar een volgend niveau bij jezelf en dat doet heel veel met mij.

De training is opgebouwd uit 6 leergebieden: reflectie & leren van en met elkaar, taalvaardigheid en interactievaardigheden. Er komen 6 interactievaardigheden aan bod, die concreet vertaald worden naar de verschillende leeftijdsgroepen in de kinderopvang:
sensitieve responsiviteit
autonomie respecteren
structureren en grenzen stellen
praten en uitleggen
ontwikkelingsstimulering
positieve interacties tussen kinderen begeleiden

Bekijk de folder van de training Oog voor interactie.

Studiebelasting: 49 RU

We bieden deze training incompany aan. Neem contact op met Riet Tuink voor de mogelijkheden.

Bijeenkomsten

Bijeenkomst 1
Sensitieve responsiviteit

Bijeenkomst 2
Autonomie respecteren

Bijeenkomst 3
Structureren en grenzen stellen

Bijeenkomst 4
Praten en uitleggen

Bijeenkomst 5
Ontwikkelingsstimulering

Bijeenkomst 6
Positieve interacties tussen kinderen begeleiden

Bijeenkomst 7
Eindpresentatie

Tussentijdse coaching-on-the-job vindt halverwege de training plaats.

Meer informatie?