Opbrengst
Het verbeteren van de resultaten van het aanvankelijk lezen met Veilig Leren Lezen.

Voor wie?
Leerkrachten groep 3, intern begeleiders, leescoördinatoren

Opbrengst
Het verbeteren van de resultaten van het aanvankelijk lezen met Veilig Leren Lezen.

Voor wie?
Leerkrachten groep 3, intern begeleiders, leescoördinatoren

Opbrengstgericht werken met Veilig Leren Lezen

Wil je de opbrengsten van het aanvankelijk lezen verhogen met Veilig Leren Lezen? En optimaal profiteren van de mogelijkheden die de methode biedt?

Wij gaan op een praktische wijze in op de leerlijnen en differentiatie binnen de methode. Er wordt extra aandacht besteed aan de zwakke lezers (sterleerlingen). Je leert omgaan met de herfst-, winter- en lentesignalering en toetsen bij Veilig Leren Lezen.

Tijdens de 4 studiebijeenkomsten besteden we aandacht aan:

opbrengsten van aanvankelijk leesonderwijs
efficiënt gebruiken van materialen
toetssite en signaleringsmomenten
mogelijke interventies voor zwakke lezers
didactische aanpak van de methode bij vergroting van letterkennis
belang en aanpak van Veilig & vlot voor directe woordherkenning
leerlijnen voor maan- en zonleerlingen
leerlijnen voor sterleerlingen
gebruik van website en nieuwsbrief
Veilig Leren Lezen en betrokkenheid van ouders

Meer informatie?