Opbrengst
Leren hoe ouderbetrokkenheid verbeterd kan worden.

Voor wie?
Schoolteams, leerkrachten, intern begeleiders

Opbrengst
Leren hoe ouderbetrokkenheid verbeterd kan worden.

Voor wie?
Schoolteams, leerkrachten, intern begeleiders

Ouderbetrokkenheid

Vanuit jullie wensen kijken we naar ouderbetrokkenheid. Wat past bij de visie van de school, welke vormen kan het aannemen en wat vergt het van zowel het team als de ouderpopulatie om die betrokkenheid te bereiken?

In dit traject werken we resultaatgericht aan contact en samenwerking tussen ouders en school door planning, uitvoering en evaluatie. We doen exact wat er nodig is om te komen tot een positieve houding van ouders ten opzichte van de school en het verhogen van het zelfvertrouwen en het algemene functioneren van de leerlingen.

Meer informatie?