Opbrengst
Je leert werken met Peuterplein.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers, leidinggevenden/managers en VVE-coördinatoren

Opbrengst
Je leert werken met Peuterplein.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers, leidinggevenden/managers en VVE-coördinatoren

Peuterplein

Peuterplein is een speels VVE-programma voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Peuterplein speelt in op de nieuwsgierigheid van jonge kinderen. De ontwikkelingsgebieden taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, wereldoriëntatie, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling staan centraal.

De handpop Raai de Kraai is het speelkameraadje van de kinderen en lokt interactie uit. Peuterplein is opgezet rond 8 thema’s die je in willekeurige volgorde kunt aanbieden. Je werkt hiermee aan een doorgaande lijn naar de basisschool.

Tijdens dit advies- en begeleidingstraject staat centraal:
groepsorganisatie, thematisch werken en een rijke speelomgeving
taal- en woordenschatontwikkeling, interactief voorlezen
sociaal-emotionele ontwikkeling
voorbereidend rekenen, ontluikende gecijferdheid
wereldoriëntatie, muziek en motoriek
de zes interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers
inspelen op verschillen tussen kinderen, met ontwikkeldoelen werken
cyclisch werken aan kwaliteit in je organisatie
observeren, doorgaande lijn
ouderbetrokkenheid

Peuterplein VVE betreft volgens de wettelijke VVE-norm 12 scholingsdagdelen. Ook voor hercertificering kun je bij ons terecht.

Meer informatie?