Opbrengst
Je leert een passend, uitdagend en doorlopend rekenaanbod voor hoogbegaafde leerlingen ontwikkelen gebaseerd op de hogere denkvaardigheden van de Taxonomie van Bloom.

Voor wie?
Schoolteam, intern begeleiders

Opbrengst
Je leert een passend, uitdagend en doorlopend rekenaanbod voor hoogbegaafde leerlingen ontwikkelen gebaseerd op de hogere denkvaardigheden van de Taxonomie van Bloom.

Voor wie?
Schoolteam, intern begeleiders

Rekenen met het hoogbegaafde kind

(Hoog)begaafde leerlingen zijn snel van begrip en kunnen grote denkstappen maken. Deze leerlingen hebben vaak behoefte aan extra uitdaging in de rekenles. Een hulpmiddel hierbij is de Taxonomie van Bloom. Deze taxonomie onderscheidt verschillende denkniveaus: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Met name de laatste drie niveaus doen een beroep op hogere denkvaardigheden en komen tegemoet aan de leerbehoefte van (hoog)begaafde leerlingen.

Aan de orde komen:
het verrijkingsmateriaal voor rekenen
compacten en verrijken
probleemgerichte vraagstukken
instructie

Meer informatie?