Opbrengst
Inzicht in de problemen en input voor een goed afgestemd rekenaanbod voor leerlingen met rekenproblemen en/of dyscalculie.

Voor wie?
Intern begeleiders, leerkrachten, samenwerkingsverbanden

Opbrengst
Inzicht in de problemen en input voor een goed afgestemd rekenaanbod voor leerlingen met rekenproblemen en/of dyscalculie.

Voor wie?
Intern begeleiders, leerkrachten, samenwerkingsverbanden

Rekenproblemen & dyscalculie

Sommige kinderen hebben problemen met rekenen. Ze krijgen goede begeleiding op school, maar toch blijven de rekenproblemen bestaan. Er kan sprake zijn van dyscalculie.

Het protocol ERWD beschrijft dyscalculie als ernstige, hardnekkige rekenproblemen die ondanks langdurige deskundige begeleiding en zorgvuldige afstemming onveranderd blijven bestaan.

Kinderen met dyscalculie worden ernstig belemmerd in het leren. Onderzoek naar de aard van de rekenproblemen is dan van belang voor een goed plan van aanpak.

Onderzoek naar dyscalculie
Als er bij een leerling een vermoeden van dyscalculie bestaat, kan een onderzoek worden gestart. Dit wordt in samenwerking met school uitgevoerd door onze orthopedagogen of psychologen. School en ouders kunnen het rekenaanbod vervolgens goed afstemmen op de behoeften van de leerling.
Voor het dyscalculieonderzoek wordt het protocol ERWD en DDG (diagnostiek van dyscalculie voor gedragsdeskundigen) als leidraad gebruikt.

Meer informatie?