Opbrengst
Je leert werken met de kleutermethode Schatkist.

Voor wie?
Leerkrachten groep 1-2

Opbrengst
Je leert werken met de kleutermethode Schatkist.

Voor wie?
Leerkrachten groep 1-2

Schatkist

Kleuters ervaren en ontdekken de wereld door spel en spelen. Een veilige speelleeromgeving en een stimulerend aanbod geeft jonge kinderen kansen om zich optimaal en breed te ontwikkelen. In de kleutermethode Schatkist (Zwijsen) komen alle ontwikkelingsgebieden spelenderwijs aan bod en zijn alle leerdoelen van het SLO verwerkt.

De ontwikkelingsgebieden van Schatkist zijn taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie en Wetenschap & Technologie. De gerichte spelactiviteiten stimuleren een onderzoekende en ontdekkende houding.

Aan de orde komen:
materialen, thema’s en activiteiten
ontwikkelingsgebieden
ankers en routines
spelactiviteiten
leerlijnen en (tussen)doelen
doorgaande lijn

Meer informatie?