Opbrengst
Elkaar professioneel leren bevragen, analyseren en adviseren om de persoonlijke effectiviteit en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Voor wie?
Directie

Opbrengst
Elkaar professioneel leren bevragen, analyseren en adviseren om de persoonlijke effectiviteit en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Voor wie?
Directie

Schoolleiders leren van elkaar door intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen vakgenoten waarbij de werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen onderwerp van gesprek zijn. Tijdens een intervisiegesprek wordt structureel gebruik gemaakt van kennis en vaardigheden van collega-schoolleiders en worden individuele vragen verkend en van oplossingssuggesties voorzien.

We bieden professionele begeleiding door intervisie. Dit geeft de deelnemer het voordeel zich geheel te kunnen concentreren op het stellen, reflecteren en bespreken van de intervisievragen.

Er zijn bij ons verschillende mogelijkheden voor intervisie:

Scholing intervisie  In de eerste bijeenkomsten wordt kennis gemaakt en geoefend met de verschillende intervisiemethodieken. Na enkele bijeenkomsten kan de groep de verschillende intervisiemethodieken zelfstandig inzetten voor de bespreking van vragen en dilemma’s.

Begeleide intervisie  Bij deze vorm van intervisie begeleiden we de intervisie op het gebied van het groepsproces, de communicatie en de inhoud. Een extra dimensie om van de groep een echte leergemeenschap te maken.

Meer informatie?