Opbrengst
Je leert werken met Startblokken van Basisontwikkeling.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1-2, intern begeleiders, VVE-coördinatoren, bouwcoördinatoren

Opbrengst
Je leert werken met Startblokken van Basisontwikkeling.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1-2, intern begeleiders, VVE-coördinatoren, bouwcoördinatoren

Startblokken van Basisontwikkeling

Startblokken van Basisontwikkeling is een ontwikkelingsgericht pedagogisch werkplan om de brede persoonlijkheidsontwikkeling van baby’s, peuters en kleuters te bevorderen.

Bij Startblokken draait het om spel: de meest natuurlijke manier waarop kinderen zich ontwikkelen. Al spelend verkennen zij hoe de wereld in elkaar zit.

Jij zorgt voor interessante activiteiten en adequate begeleiding om binnen het spel de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren. Een thema uit de belevingswereld zorgt voor samenhang in de diverse activiteiten.

Tijdens dit advies- en begeleidingstraject leer je:
interessante thema’s ontwerpen
een rijke speelleeromgeving vorm te geven
jouw interactievaardigheden te versterken
actief deelnemen aan het spel en andere kernactiviteiten
de ontwikkeling van kinderen te observeren
vervolgaanbod plannen naar aanleiding van jouw observaties

Startblokken is een tweejarig certificeringstraject. Ook voor hercertificering kun je bij ons terecht.

Meer informatie?