Opbrengst
Leren toepassen van de principes van Taakspel het bevorderen van een taakgericht en prettig klassenklimaat.

Voor wie?
Leerkrachten van groep 3-8

Opbrengst
Leren toepassen van de principes van Taakspel het bevorderen van een taakgericht en prettig klassenklimaat.

Voor wie?
Leerkrachten van groep 3-8

Taakspel

In elke groep komt weleens ongewenst gedrag voor. Dit kan leiden tot onrust in de groep. Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels en neemt storend gedrag af. Leerlingen kunnen beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een voorspelbaar en prettig klassenklimaat. De leerlingen weten waar ze aan toe zijn.

Taakspel is voor jouw leerlingen een spel en voor jou een hulpmiddel om gewenst gedrag te bevorderen. De leerlingen stellen samen regels op voor zowel de leerlingen als de leerkracht. Met Taakspel oefenen de leerlingen tijdens de les in groepjes met deze klassenregels.

Je geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en de nadruk ligt op gewenst gedrag.

De leerkrachtvaardigheden die we aan de orde stellen zijn:
observeren van gewenst en ongewenst gedrag
denken in termen van gewenst gedrag
bekrachtigen van gewenst gedrag en negeren van ongewenst gedrag

Op basis van jouw observaties worden driemaal per jaar nieuwe groepjes leerlingen samengesteld.

Meer informatie?