Opbrengst
Het verbeteren van je taal- en interactievaardigheden in de dagelijkse praktijk. Je leert de vaardigheden bewust in te zetten en daarin keuzes te maken.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers, medewerkers peuterspeelzaal, VVE-getrainde medewerkers

 

Opbrengst
Het verbeteren van je taal- en interactievaardigheden in de dagelijkse praktijk. Je leert de vaardigheden bewust in te zetten en daarin keuzes te maken.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers, medewerkers peuterspeelzaal, VVE-getrainde medewerkers

 

TINK – Taal en interactievaardigheden in de kinderopvang

Pedagogisch medewerkers zijn buitengewoon belangrijk voor het taalgebruik van kinderen. Kinderen ontwikkelen een rijk, correct en interactief taalgebruik door jouw taal- en interactievaardigheden. Wat doe ik? Wat zeg ik? en Hoe zeg ik het? zijn de centrale vragen in de TINK-training.

Tijdens de training krijgt taal op een praktische manier aandacht bij deze interactievaardigheden. We maken gebruik van videocoaching met opnames die je zelf maakt. Je krijgt feedback van de trainer en van medecursisten. Reflecteren op de eigen aanpak is een belangrijk leerdoel.

In de training komen 6 interactievaardigheden aan bod:
sensitieve responsiviteit
autonomie respecteren
structureren en grenzen stellen
praten en uitleggen
ontwikkelingsstimulering
positieve interacties tussen kinderen begeleiden

We bieden deze training incompany aan. Neem contact op met Riet Tuink voor de mogelijkheden.

Studiebelasting: 54 RU

Bijeenkomsten

Bijeenkomst 1
 inleiding
sensitieve responsiviteit deel A

Bijeenkomst 2
sensitieve responsiviteit deel B
respect voor autonomie deel A

Bijeenkomst 3
respect voor autonomie deel B
structureren en grenzen stellen deel A

Bijeenkomst 4
structureren en grenzen stellen deel B
praten en uitleggen deel A

Bijeenkomst 5
praten en uitleggen deel B
ontwikkelingsstimulering deel A

Bijeenkomst 6
ontwikkelingsstimulering deel B
begeleiden van interacties deel A

Bijeenkomst 7
begeleiden van interacties deel B
interactief voorlezen deel A

Bijeenkomst 8
interactief voorlezen deel B
borging

Wat leer je met TINK?

De deelnemers leren de interactievaardigheden bewust in te zetten en daarin keuzes te maken. Kies je in een bepaalde situatie voor ontwikkelingsstimulering of bied je juist structuur? Of allebei?

Naast interactievaardigheden, leer je in TINK ook taalrijk en correct met kinderen communiceren, zodat zij veel van jou leren. We gebruiken daarvoor onderdelen van De Taallijn en Praten met volle mond; aanpakken die de taalontwikkeling van het kind bevorderen door een rijk taalaanbod.

Lerende organisatie

Met TINK werk je aan kwaliteit. Met praktische instrumenten leer je in de bijeenkomsten en in de praktijk te kijken naar je eigen kwaliteiten en naar de kwaliteiten van je collega’s. Je formuleert je eigen leervragen in de vorm van actiepunten en gaat daarmee gericht aan het werk. Het team op de locatie speelt daarbij een belangrijke rol: collega’s kijken mee en geven feedback, ook als zij niet meedoen aan TINK. Je voert samen met je collega’s intervisieopdrachten uit en werkt zodoende als team aan een blijvend resultaat. Kwaliteitsverbetering is immers pas structureel als een organisatie zich ontwikkelt tot een lerende organisatie waarin mensen met en van elkaar leren.

Meer informatie?