Opbrengst
Het versterken van de relatie en communicatie met ouders.

Voor wie?
Schoolteams, leerkrachten, intern begeleiders

Opbrengst
Het versterken van de relatie en communicatie met ouders.

Voor wie?
Schoolteams, leerkrachten, intern begeleiders

Versterken relatie en communicatie met ouders

Wat versta je als team onder een goede relatie, hoe bouw je die op en onderhoud je deze? En hoe kan de communicatie daarbij helpen? Vanuit visie kan de school hieraan inhoud en invulling geven. De contactvormen tussen school en ouders worden vaak bepaald door het jaarrooster. Is dit noodzakelijk of zijn er nog andere belangrijke factoren?

Ouderbetrokkenheid draagt bij aan betere (leer)prestaties van kinderen. Een goede relatie en goede communicatie kan de ouderbetrokkenheid vergroten.

Wij gaan in op:
visieontwikkeling op de relatie en communicatie met ouders
oudergesprekscyclus; van startgesprek naar eindgesprek in acht jaar
focus in de gesprekken met ouders
omgaan met verschillen in oudergedrag

Meer informatie?