Opbrengst
Het verwerven van kennis en vaardigheden om kinderen Vloeiend & vlot te leren lezen binnen VNL.

Voor wie?
Leerkrachten groep 4-8

Opbrengst
Het verwerven van kennis en vaardigheden om kinderen Vloeiend & vlot te leren lezen binnen VNL.

Voor wie?
Leerkrachten groep 4-8

Vloeiend & vlot leren lezen binnen VNL

Werk je met VNL? En wil je de zwakke lezers op niveau krijgen en lekker laten lezen? Dit kan met de Vloeiend & vlotboekjes en een goede instructie naast het vrij lezen.

Wij hebben bij ‘Vloeiend en vlot’ een handleiding geschreven voor leesondersteuning op ondersteuningsniveau 2. De werkwijze is motiverend voor de leerlingen. Ze oefenen na de instructie zelfstandig of in tweetallen. We geven handvatten voor de organisatie in de klas.

We gaan in op:
de technische leesmoeilijkheden
de bruikbare methodieken

Meer informatie?