Opbrengst
Je leert werken met Acadin en kunt het inzetten voor talentvolle leerlingen op jouw school.

Voor wie?
Schoolteams

Opbrengst
Je leert werken met Acadin en kunt het inzetten voor talentvolle leerlingen op jouw school.

Voor wie?
Schoolteams

Workshop Acadin

Acadin biedt een doorgaande lijn in verrijkingsonderwijs. Het geeft ruimte om de talenten van intelligente en hoogbegaafde leerlingen verder te ontwikkelen. Acadin biedt een breed en gevarieerd aanbod van verrijkingsmateriaal.

Acadin is dé digitale leeromgeving voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Wat gaan we doen
Tijdens deze workshop krijg je informatie over de uitgangspunten en doorontwikkeling van Acadin. Je krijgt daarnaast de gelegenheid om zelf met Acadin aan de slag te gaan en te ervaren wat Acadin jouw school kan bieden.

Na deze workshop:
ken je de visie en uitgangspunten van Acadin
weet je voor welke leerlingen je Acadin kunt inzetten
ben je op de hoogte van de vele mogelijkheden van Acadin
heb je handvatten om Acadin praktisch in te zetten op school
kun je passende leeractiviteiten voor leerlingen uitzoeken, selecteren en klaarzetten

Aanbod vormgeven voor getalenteerde leerlingen

Leerlingen met cognitief talent beschikken over het ontwikkelingspotentieel om meer dan gemiddelde prestaties te leveren. Zij hebben onder andere een sneller leervermogen, waardoor zij minder oefening en herhaling nodig hebben. Daarbij kunnen zij een hogere moeilijkheidsgraad aan dan binnen het reguliere aanbod geboden wordt. Ook hebben deze leerlingen vaak brede en/of diepgaande interesses. Om getalenteerde leerlingen voldoende uit te dagen en te motiveren, is het belangrijk dat er andere eisen worden gesteld aan het onderwijsaanbod. Maar op welke manier geef je het aanbod voor getalenteerde leerlingen het beste vorm? Dat kan met Acadin!

Wat is Acadin?

Acadin is een digitale leeromgeving voor meerkunners en (hoog)begaafde leerlingen. De omgeving bevat een brede en gevarieerde verzameling van rijke, uitdagende leeractiviteiten. Je kunt gericht zoeken op bijvoorbeeld vak-/interessegebied, leerniveau, leer- en denkvoorkeuren. Zo kun je voor én met jouw leerlingen een passend aanbod samenstellen.

Meer informatie?