Opbrengst
Je leert het leerstofaanbod voor zwakke rekenaars in de bovenbouw te concretiseren met Passende perspectieven.

Voor wie?
Leerkrachten groep 5-8, intern begeleiders, rekencoördinatoren

Opbrengst
Je leert het leerstofaanbod voor zwakke rekenaars in de bovenbouw te concretiseren met Passende perspectieven.

Voor wie?
Leerkrachten groep 5-8, intern begeleiders, rekencoördinatoren

Zwakke rekenaars in de bovenbouw

In de bovenbouw van het basisonderwijs zijn er kinderen die niet mee kunnen komen in het reguliere rekenaanbod. Het tempo is te hoog of de rekenstof te ingewikkeld. Voor de zwakke rekenaars zijn de leerstappen in de methode te groot. Deze leerlingen hebben aangepaste leerstof nodig om de referentieniveaus te kunnen halen. Met Passende perspectieven (SLO) kun je het leerstofaanbod voor deze leerlingen concretiseren.

Meer informatie?