Het Leerlingdossier makkelijker en sneller invullen

We hebben voor leerkrachten en intern begeleiders een speciaal richtlijnendocument opgezet, om het invullen van het leerlingdossier makkelijker en minder tijdrovend te maken.

Lisette Vermeulen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

In 2018 heeft OBD Noordwest 3 Inspiratiemiddagen Dyslexie georganiseerd voor leerkrachten, intern begeleiders en directies. Maar liefst 105 onderwijsprofessionals zochten ons op om geïnspireerd en geïnformeerd te worden! Tijdens deze middagen bleek er veel animo te zijn voor de workshop over het Leerlingdossier ONL Dyslexie. Bij het evalueren van de workshop werd duidelijk dat sommige leerkrachten en intern begeleiders nog niet op de hoogte waren van ons speciale richtlijnendocument om het invullen van het leerlingdossier makkelijker en minder tijdrovend te maken. Daarnaast was het nog niet bekend dat consultatie bij het invullen van het leerlingdossier tot de mogelijkheden behoort. We willen het invullen van het leerlingdossier natuurlijk zo gemakkelijk mogelijk maken voor iedereen. Daarom lichten we bovenstaande punten hieronder graag toe.

Meetmomenten voor lees- en spellingontwikkeling

Elk schooljaar zijn leerkrachten en intern begeleiders druk met het in kaart brengen van de voortgang van zwakke lezers en spellers. Welke kinderen hebben extra begeleiding nodig? Hoe organiseren we dit binnen de school? Wat is het effect van de zorg die we geboden hebben?

Dit wordt, naast uitgevoerd, ook allemaal gedocumenteerd. Met daarbij in het achterhoofd over sommige leerlingen de vraag of zij in aanmerking komen voor een dyslexieonderzoek. Hierbij zijn de hoofdmeetmomenten belangrijk.

Dit zijn de momenten waarop de lees- en spellingontwikkeling van alle leerlingen in kaart wordt gebracht. Deze vinden plaats in januari/februari en mei/juni. Ook zijn tussenmetingen mogelijk, met als doel om het effect van de extra hulp aan zwakke lezers en spellers vast te stellen. Deze vinden plaats in oktober/november en april/mei.

Met de gegevens uit deze metingen kan het leerlingdossier ingevuld worden. Hierbij is het van belang dat de ernst van de lees-/spellingproblemen onderbouwd wordt, door aan te tonen dat er op 3 achtereenvolgende meetmomenten sprake is van een ernstige achterstand, ondanks intensivering van de begeleiding gedurende 2 perioden.

Afbeelding lang

Richtlijnen bij invullen leerlingdossier

 

Bij de workshop over het Leerlingdossier ONL Dyslexie werd al gauw duidelijk dat het soms best lastig is en het veel tijd vraagt om het leerlingdossier in te vullen. Er wordt veel gedetailleerde informatie gevraagd en daarnaast is elke leerling die aangemeld wordt uniek.

Om leerkrachten en intern begeleiders ondersteuning te bieden bij het invullen van het leerlingdossier hebben we een document ‘Richtlijnen bij het invullen van het Leerlingdossier ONL Dyslexie’ opgesteld.

In dit document kan bijvoorbeeld gevonden worden wat toegestane meetmomenten zijn, hoe omgegaan kan worden met doublure en hoe de begeleiding op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3 goed omschreven kan worden. Daarnaast zijn er duidelijke lijsten te vinden met toegestane interventies op het gebied van lezen en spelling op ondersteuningsniveau 3. Ook geeft het document handvatten voor het omgaan met (vermoedens van) comorbiditeit. Tot slot wordt een uitleg gegeven over welke rol intelligentie speelt en hoe omgegaan wordt met anderstaligen.

afbeelding

Elke leerling is uniek

Omdat elke leerling uniek is, kan het invullen van het leerlingdossier soms nog extra vragen oproepen. We bieden daarom de mogelijkheid voor consultatie.

“Sanne is bijvoorbeeld een leerling die werd aangemeld voor vergoede dyslexiezorg. Bij het beoordelen van het leerlingdossier bleek dat Sanne goede begeleiding had gekregen op ondersteuningsniveau 1 en 2, maar dat de begeleiding op ondersteuningsniveau 3 te beperkt was. Bij telefonisch contact met de school hebben we handvatten geboden voor de begeleiding op ondersteuningsniveau 3, waarna de intern begeleider dit verder kon oppakken. Na de volgende hoofdmeting kwam Sanne alsnog in aanmerking voor vergoede diagnostiek en behandeling.”

Consultatie

 

Voor consultatie bij het invullen van het leerlingdossier of informatie over dyslexie, diagnostiek of behandeling kun je contact opnemen met Fleur Dekker, Onderwijsadviseur & Orthopedagoog.

Meer informatie?