Je hebt het vermoeden dat je leerling dyslexie heeft. Wat kun je doen?

Voor leerlingen met dyslexie is het belangrijk dat hun lees- en spellingproblemen zo snel mogelijk worden gesignaleerd. Zo voorkom je een nóg grotere achterstand en een hoop frustratie. Check onze inventarisatielijst dyslexie voor de mogelijke signalen van dyslexie.

Evelien Broersen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

Voor leerlingen met dyslexie is het erg belangrijk dat de problemen met lezen en/of spellen vroegtijdig worden gesignaleerd. Hiermee voorkom je dat de achterstand die een leerling met dyslexie heeft, nóg groter wordt. Gelukkig zien we in de praktijk dat dit beter lukt. Leerlingen worden steeds vaker al in de onderbouw of middenbouw aangemeld voor onderzoek. Als er dan sprake blijkt te zijn van ernstige dyslexie kan de extra begeleiding snel worden opgestart. Hierdoor kunnen wij leerlingen al eerder in hun schoolcarrière begeleiden en de juiste handvatten geven om met dyslexie om te gaan.

Wat zijn mogelijke signalen van dyslexie?

 

Wist je dat er al heel vroeg signalen van dyslexie zichtbaar kunnen zijn bij een leerling? Zo kan een leerling in de kleuterklas moeite hebben bij het onthouden van versjes en liedjes of is het erg lastig om de dagen van de week te benoemen.

Op wat latere leeftijd zien we vaak dat leerlingen moeite hebben om een zin correct te onthouden en na te zeggen of hebben ze weinig gevoel voor rijm. Daarnaast neemt de motivatie voor lezen en spellen vaak af. In groep 3 starten de meeste leerlingen nog vol enthousiasme met het leren lezen en schrijven. Maar als dit na een jaar nog steeds niet lukt of erg moeizaam gaat, kan je je voorstellen dat de motivatie behoorlijk minder wordt. Om frustratie bij leerling, leerkracht en ouders de voorkomen, is juist die vroege signalering zo belangrijk.

afbeelding

Zeer zwakke score ondanks extra begeleiding? Aanmelden voor dyslexieonderzoek

Ben je gestart met de extra begeleiding op zorgniveau 3 bij kinderen van wie je vermoedt dat ze dyslexie hebben, maar is er ondanks deze hulp nog steeds sprake van een zeer zwakke score? Dan is het tijd om de leerling aan te melden voor onderzoek en het leerlingdossier in te vullen. We helpen je graag hoe je het ‘Leerlingdossier ONL Dyslexie’ makkelijker en sneller invult met onze richtlijnen.

Heb je twijfels of vragen? Neem contact met ons op

Uiteraard is ieder kind uniek en zal niet iedere leerling met dyslexie dezelfde (vroege) signalen laten zien. Mocht je twijfels hebben na het invullen van de inventarisatielijst, dan is er altijd de mogelijkheid om contact met ons te zoeken. Ook voor ondersteuning bij het invullen van het leerlingdossier of informatie over dyslexie staan we graag voor je klaar.

Meer informatie?