Tips voor VO docenten bij de terugkeer op school van leerling met eetstoornis

Het is van belang dat er binnen de school een vast aanspreekpunt is voor de ouders en voor de leerling. Dit kan de mentor of zorgcoördinator zijn; hij of zij zorgt voor interne afstemming en houdt betrokkenen binnen de school op de hoogte.

Vraag naar het re-integratieplan, het nazorgtraject vanuit de kliniek of het ziekenhuis. Stel daarbij vragen zoals:
Is er een concreet haalbaar doel gesteld?
Zijn de korte termijn doelen bekend?
Bespreek de mogelijkheiden met onze Consulent OZL (Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen).

Adviezen om wel te doen:
Informeer de klas, afgestemd met de leerling en ouders.
Stel ‘normale’ eisen – die ook aan andere leerlingen worden gesteld – aan de leerling en overleg dit ook met collega’s.
Zorg dat een leerling een veilige haven heeft op school. Een ruimte waar hij/zij zich terug kan trekken, bv. om te eten.
Betrek klasgenoten; schakel ze in als huiswerkmaatjes en als informatiebron om gebeurtenissen in de klas met de leerling te delen.
Stimuleer dat vrienden/vriendinnen gewoon vrienden/vriendinnen kunnen zijn en hun vragen en zorgen gewoon blijven delen met de betreffende leerling.
Maak regelmatig een kort gesprekje met ouders en leerling. Vraag ook hoe het met de ouders gaat.

Wat kun je beter niet doen:
niet iets over het uiterlijk, dus bv. niet: “wat zie je er goed uit”.
Het is niet helpend wanneer allerlei medewerkers gaan vragen hoe het gaat, anders dan je dat doet bij iedere andere ingrijpende gebeurtenis.
Bagatelliseer het probleem niet!

De website van netwerk Ziezon biedt informatie over eetstoornissen, zie hiervoor de brochure van Ziezon: ‘Een leerling met een eetstoornis’.

Proud2Bme is een informatieve website voor en door kinderen en jongeren met een eetstoornis en biedt daarnaast veel aanvullende informatie over deze ziekte.

Bespreek in overleg met behandelaar, ouders en leerling de mogelijkheden voor een skype verbinding en/of een KPN-Klasgenoot van KlasseContact. Een aanvraag verloopt via onze Consulent OZL, die aangesloten is bij het netwerk Ziezon.

Bron: ziezon.nl

Meer informatie?