U heeft het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft. Wat kunt u doen?

We horen vaak dat het voor ouders een lastig pad is om de bevestiging te krijgen dat hun kind dyslexie heeft. Wij maken de zoektocht graag makkelijker met deze tips.

Lisette Vermeulen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

Na een dyslexieonderzoek voeren we een adviesgesprek met ouders. We horen regelmatig dat ouders het geen verrassing vinden als blijkt dat hun kind dyslexie heeft. Het vermoeden bestaat bij hen al langer. We horen ook vaak dat het voor ouders een lastig pad was om deze bevestiging te krijgen. Want, waar begint u de zoektocht eigenlijk?

Wat zijn mogelijke signalen van dyslexie?

Het is van belang om te beseffen dat onderstaande signalen niet direct betekenen dat een kind ook dyslexie heeft. Elk kind ontwikkelt zich op unieke wijze en op zijn eigen tempo. De signalen kunnen vanzelf overgaan. Als ouder kunt u op de volgende dingen letten:

Uw kind heeft moeite met:

 • het leren en onthouden van begrippen (links/rechts, kleuren, dagen van de week, etc.)
 • het onthouden van namen van andere kinderen
 • het leren en onthouden van versjes en liedjes
 • het onthouden van tafels, topografie, feiten en jaartallen
 • hoofdrekenen
 • het onthouden van meerdere opdrachten
 • het snel herkennen van kleine verschillen tussen klanken
 • het leren van de letters (en/of er is verwarring bij letters en klanken die op elkaar lijken).

Uw kind heeft moeite om op woorden te komen (woordvindingsproblemen)
Uw kind is weinig gevoelig voor rijm.
Uw kind laat bijzonderheden zien bij lezen en spellen:

 • laag tempo bij stillezen
 • spellend of radend blijven lezen
 • woorden die vaker voorkomen steeds weer fout lezen of woorden overslaan
 • spelfouten maken in makkelijke woorden
 • delen van een woord weglaten
 • steeds opnieuw de spellingregel vergeten
 • verminderde motivatie bij lezen en/of spellen
 • gevoelens van onzekerheid bij lezen en/of spellen

Dyslexie of hardnekkige lees- en spellingproblemen komen voor in de directe familie.

Afbeelding blog

Bespreek het met de leerkracht

Wanneer u bijzonderheden opmerkt in de taal- of leesontwikkeling van uw kind, bespreek dit dan met de leerkracht van uw kind. Wellicht herkent de leerkracht zich in uw verhaal. Of heeft de leerkracht zelf al een achterstand opgemerkt.

U kunt vragen naar de resultaten van uw kind op school. En naar de toetsen die de school gebruikt. Als er sprake is van een achterstand kan de school kijken naar de mogelijkheden voor extra begeleiding. Een intern begeleider of remedial teacher kan hierbij ondersteunen.

Belangrijk is om goed contact te houden met de school duidelijke afspraken te maken. Onthoud ook dat iedereen het beste voor je kind wil. Probeer zo goed mogelijk samen te werken met school. Zorg ervoor dat je met elkaar door één deur kunt, nu en in de toekomst.

Heb geduld en blijf samenwerken met school

In de aanloop naar een mogelijk dyslexieonderzoek is het belangrijk dat de begeleiding op school wordt vastgelegd in een handelingsplan. Vrijwel elke school heeft een dyslexieprotocol. Hierin staat welke procedure de school doorloopt om goed om te gaan met leerlingen die dyslexie hebben.

Om een kind te kunnen aanmelden voor diagnose en behandeling van dyslexie, moet de school een uitgebreid leerlingdossier aanleveren. Hierin moet de school de hardnekkigheid van het probleem aantonen: de achterstanden zijn ernstig en verminderen niet na extra ondersteuning. Houd er rekening mee dat dit tijd kost: de school moet uw kind een periode van 2 keer 12 weken, minimaal 3 keer per week, 20 minuten per keer extra instructie bieden. Daarnaast moet uit de resultaten van 3 opeenvolgende toetsmomenten blijken dat uw kind nauwelijks vooruitgang boekt.

En dan?

Dan kun u uw kind samen met school bij ons aanmelden voor onderzoek. Als ouder ontvangt u van ons een vragenlijst om in te vullen. Wanneer het leerlingdossier compleet is, levert de school het bij ons aan. Als alles in orde blijkt te zijn, maken we een afspraak voor het dyslexieonderzoek. Voor uw kind zal dit onderzoek best spannend zijn! Om het iets minder spannend te maken, kunt u samen met uw kind een filmpje over het onderzoek bekijken. Collega Lenneke legt uit hoe een onderzoek in zijn werk gaat.

Meer informatie?