‘Vooraf toetsen’ en/of ‘Blokvoorbereiding’ bij rekenen-wiskundeonderwijs?

Leerkrachten weten dat een goed antwoord in het schriftje of op de computer niet altijd het eindproduct is van een sterk denkproces. Leren rekenen is iets anders dan het geven van goede antwoorden.

Yvonne van der Eerden
Senior Onderwijsadviseur & Expert Rekenen & Wiskunde


 

Wat zijn de mogelijkheden van het afnemen van een toets vooraf aan een nieuw blok van de reken-wiskundemethode? Je gebruikt het voortoetsen om te weten welke mate van instructie de leerlingen in het volgende blok nodig hebben. Zo kun je ‘losser’ met de methode omgaan. Echter veel onderdelen (denk aan: het juiste strate­giegebruik, het leren verwoorden, logisch redeneren, maar bijvoorbeeld ook vrijwel alle meetkundige onderwerpen) uit de rekenles zijn niet te toetsen maar wel belangrijk.

Vooraf toetsen

 

Binnen de interactieve instructietijd leren leerlingen zelf nadenken, te verwoorden, naar elkaar te luisteren, strategieën af te wegen en wordt hun denkproces geactiveerd. Met een voortoets wordt ook een denkproces gestimuleerd maar dit proces richt zich op de juiste antwoorden. De tijd die je nodig hebt om de voortoets af te nemen mag dus niet ten koste gaan van de instructietijd.

Blokvoorbereiding

 

Vaak weet je als leerkracht heel goed wat jouw kinderen kunnen en weten. Door met ‘Blokvoorbereiding’ te werken bereid je voor een periode van vier of vijf weken de lessen in één keer voor. Je bedenkt vooraf met welk onderdeel de leerlingen moeite kunnen hebben en hoe je de instructie en het aanbod daar op afstemt. Zo kun je voor een langere periode beredeneerde keuzes maken in het leerstofaanbod. Dit is ook een manier om ‘losser’ met de methode omgaan.

Afbeelding

Formatief evalueren

 

Formatief evalueren is een waardevol middel om leerlingen doelgericht en succesvol te leren rekenen. Het heeft als doel om kinderen inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun motivatie te bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren.

Meer informatie?